Aktiv naravoslovja bo v ponedeljek, 1. oktobra 2018, v okviru projekta Zdrave šole za vse prve letnike organiziral Svitov dogodek, ob tem pa poudaril pomen gibanja. Obe dejavnosti bosta predstavljeni kot preventiva pred nastankom različnih kroničnih črevesnih obolenj. V avli šole bo razstavljeno Svitovo črevo, usposobljene Svitove ambasadorke pa bodo dijake, razdeljene v skupine, in učitelje ob razlagi popeljale po njem. Istočasno bodo strokovnjakinje NIJZ dijakom druge skupine predstavile gibanje kot varovalni dejavnik zdravega življenja.

Aktiv učiteljev naravoslovja