Aktiv naravoslovja bo v ponedeljek, 30. septembra 2019, v okviru projekta Zdrave šole za vse prve letnike organiziral Svitov dogodek. Vzporedno bodo  predstavili sistem javnega zdravstva v Sloveniji. V avli šole bo razstavljeno Svitovo črevo. Usposobljene Svitove ambasadorke pa bodo dijake in učitelje ob strokovni razlagi popeljale v črevo. Istočasno bodo strokovnjakinje NIJZ dijakom druge skupine predstavile sistem javnega zdravstva.

Aktiv učiteljev naravoslovja