Pisni izpit iz slovenščine v ponedeljek, 21. avgusta 2017, ob 9.00.