Tajnica splošne mature: Doris Hrvatin

Telefon: +386 5 77 77 526; I. nadstropje/101

Uradna ura: četrtek, 10. 40 do 11. 25

 

Elektronski naslov: doris.hrvatin@seps.si

 

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

 

Maturitetni izpitni katalog in Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi so dosegljivi samo v elektronski obliki.

Vsi veljavni Maturitetni izpitni katalogi in Predmetni izpitni katalogi za maturo so v skladu z Zakonom o maturi za dve leti (za tekoče in prihodnje šolsko leto) objavljeni na spletni strani www.ric.si.

Maturo se opravlja iz treh obveznih maturitetnih predmetov in dveh izbirnih maturitetnih predmetov:

 1. slovenščine,
 2. tujega jezika,
 3. matematike,
 4. izbirni predmet,
 5. izbirni predmet.

Dijaki lahko kot izbirna predmeta izberejo:

 1. italijanščino,
 2. ekonomijo,
 3. zgodovino,
 4. geografijo,
 5. psihologijo,
 6. sociologijo.

Koledar splošne mature

OBVESTILO O PRIJAVI NA SPOMLADANSKI ROK 2020

Obveščamo kandidate, ki se še niso prijavili na spomladanski rok splošne mature 2020, da datum prijave ostaja NESPREMENJEN.

Prijaviti se je potrebno do 31. marca 2020.

15. april 2020 ostaja rok za zaključek vseh praktičnih delov izpitov (psihologija, ekonomija, geografija, zgodovina). ŠMK JE DOLOČILA NOV DATUM ZA ZAKLJUČEK VSEH PRAKTIČNIH IZPITOV 4. maj 2020.

Prijave pošljite po e-pošti na naslov: doris.hrvatin@seps.si.

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 • Slovenščina – esej                                 5. maj 2020 – NOV DATUM 1. JUNIJ 2020
 • Spomladanski izpitni rok               od 30. maja 2020
 • Jesenski izpitni rok                        od 24. avgusta 2020

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2019/2020

30. september 2019 – rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2019 – rok za oddajo predprijave

31. marec 2020 – zadnji rok za prijavo

NOVO! 4. maj 2020 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

30. april 2020 – rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

18. maj 2020 – kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

20. maj 2020 – zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

26. maj 2020 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

13. julij 2020 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

13. 07. – 15. 07. 2020 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo – Kandidati bodo poleg svojih rezultatov dostopali tudi do svoje izpitne dokumentacije

16. julij 2020 – zadnji rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna pisne ocene

PISNI IZPITI

 • Slovenščina – esej  5. maj 2020 – PRESTAVLJEN NA 1.6.2020
 • Angleščina – 30. maj 2020
 • Slovenščina – 1. junij 2020
 • Psihologija in Sociologija – 2. junij 2020
 • Geografija  – 4. junij 2020
 • Ekonomija – 5. junij 2020
 • Matematika – 6. junij 2020
 • Zgodovina – 10. junij 2020
 • Italijanščina – 15. junij 2020

 

USTNI IZPITI

 • od 15. junija 2019 do 23. junija 2020
 • Objavljamo razpored ustnih izpitov. Na seznamu ste redni dijaki označeni z vašo ID številko, občani in dijaki z drugih šol pa z EMŠO.
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV:

TOREK, 16. 6. 2020

SREDA, 17. 6. 2020

ČETRTEK, 17. 6. 2020

PETEK, 19. 6. 2020

PONEDELJEK, 22. 6. 2020

JESENSKI ROK 2019/2020

14. julij 2020 – zadnji rok za prijavo

14. avgust 2020 – zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov

20. avgust 2020 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

17. september 2020 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

21. september 2020 – zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo

RAZPORED PISNIH IZPITOV

24. avgust 2020 – SLOVENŠČINA

25. avgust 2020 – MATEMATIKA

26. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

27. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

28. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

29. avgust 2020 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

31. avgust 2019 – Tuji jeziki in izbirni predmeti

Individualni razpored dobite pri tajnici splošne mature.

USTNI IZPITI

 • od 24. avgusta do 3. septembra 2020
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV

 

OBRAZCI

obrazec za prijavo k splošni maturi

obrazec za prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

obrazec za prijavo k izpitu iz splošne mature (popravni izpiti, izboljšanje ocene)

obrazec  za odjavo od splošne mature in izpita iz splošne mature

obrazec za pred prijavo k splošni maturi

obrazec za pred prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

vloga za uveljavite pravic kandidatov s posebnimi potrebami pri opravljanju mature 

 

Pravila opravljanja splošne mature v dveh delih

 

INTERNI DEL

Koledar za izdelavo praktičnega dela – naloge pri splošni maturi 2020

Ekonomija: Prijava k praktičnemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2020

Geografija: Prijava k terenskim vajam

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2020

Psihologija: Prijava seminarske naloge

Sociologija: Prijava seminarske naloge

Zgodovina: Prijava k internemu delu

CENIK SPLOŠNE MATURE ZA SAMOIZOBRAŽEVALCE

RIC

SEPŠ

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI IN ČAS PISANJA

ČASI PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

RAČUNALO IN ROČNE URE