Tajnica splošne mature: Doris Hrvatin

Telefon: +386 5 77 77 526; I. nadstropje/101

Uradna ura: sreda, 10. 40 do 11. 25

Elektronski naslov: doris.hrvatin@seps.si

Protokol testiranja PCR za kandidate za maturo, ki so v karanteni

je objavljen na: https://www.ric.si/sporocila/2021042915062109/

PROTOKOL TESTIRANJA PCR ZA KANDIDATE ZA MATURO, KI SO V KARANTENI

 

Informacije o e-vpogledih in e-ugovorih pri splošni maturi 2021

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti.

Zakon o splošni maturi in ostale akte si lahko ogledate na spletni strani RIC-a:

http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/

Poleg Zakona o maturi si lahko v nadaljevanju preberete še Pravilnik o splošni maturi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6711#

 

Maturitetni izpitni katalog in Predmetni izpitni katalogi

Predmetni izpitni katalogi so dosegljivi samo v elektronski obliki.

Vsi veljavni Maturitetni izpitni katalogi in Predmetni izpitni katalogi za maturo so v skladu z Zakonom o maturi za dve leti (za tekoče in prihodnje šolsko leto) objavljeni na spletni strani www.ric.si.

Maturo se opravlja iz treh obveznih maturitetnih predmetov in dveh izbirnih maturitetnih predmetov:

 1. slovenščine,
 2. tujega jezika,
 3. matematike,
 4. izbirni predmet,
 5. izbirni predmet.

Dijaki lahko kot izbirna predmeta izberejo:

 1. italijanščino,
 2. ekonomijo,
 3. zgodovino,
 4. geografijo,
 5. psihologijo,
 6. sociologijo.

Koledar splošne mature

Prilagoditve SM 2021

IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2020/2021

30. september 2020- rok za prijavo drugih kandidatov pri tajniku ŠMK SM, ki želijo v tekočem šolskem letu na izbrani gimnaziji opravljati praktični del izpita.

15. november 2020- rok za oddajo predprijave

30. marec 2021 – zadnji rok za prijavo

15. april 2021 – rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli

29. april 2021 – rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)

17. maj 2021 – kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

19. maj 2021 – zadnji rok za prijavo iz opravičljivih razlogov

25. maj 2021 – zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo

12. julij 2021 – seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

12. 07. – 14. 07. 2021 E-vpogledi v izpitno dokumentacijo – Kandidati bodo poleg svojih rezultatov dostopali tudi do svoje izpitne dokumentacije

15. julij 2021 – zadnji rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna pisne ocene

PISNI IZPITI

4. maj 2020 – Slovenščina I. del (Izpitna pola 1 – esej)

29. maj 2021 – Angleščina

31. maj 2021 – Slovenščina II. del (Izpitna pola 2)

1. junij 2021 – Psihologija, sociologija

3. junij 2021 – Geografija

4. junij 2021 – Ekonomija

5. junij 2021 – Matematika

9. junij 2021 – Zgodovina

14. junij 2021 – Italijanščina

USTNI IZPITI

 • od 14. junija 2021 do 23. junija 2021
 • Objavljamo razpored ustnih izpitov. Na seznamu ste redni dijaki označeni z vašo ID številko, občani in dijaki z drugih šol pa z EMŠO.
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV

JESENSKI ROK 2020/2021

13. julij 2021 – Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli

14. avgust 2021 – Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov

20. avgust 2021 – Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.

20. avgust 2021 – Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita na šoli

3. september 2021 – Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita

6. september 2021 – Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature

16. september 2021 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

16. – 18. septembra 2021 – E-vpogledi v izpitno dokumentacijo

20. september 2021 – Rok za vložitev ugovora na oceno oz. na način izračuna izpitne ocene

RAZPORED PISNIH IZPITOV

24. avgust 2021 – Slovenščina I. in II. del (izpitna pola 1 –  esej, izpitna pola 2)

25. avgust 2021 – Matematika

26. avgust 2021 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

27. avgust 2021 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

28. avgust 2021 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

30. avgust 2021 – Tuji jeziki in izbirni predmeti*

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

USTNI IZPITI

 • od 24. avgusta do 3. septembra 2021
 • RAZPORED USTNIH IZPITOV NA JESENSKEM ROKU

 

OBRAZCI

obrazec za prijavo k splošni maturi

obrazec za prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

obrazec za prijavo k izpitu iz splošne mature (popravni izpiti, izboljšanje ocene)

obrazec  za odjavo od splošne mature in izpita iz splošne mature

obrazec za pred prijavo k splošni maturi

obrazec za pred prijavo iz predmeta splošne mature – 5. predmet

vloga za uveljavite pravic kandidatov s posebnimi potrebami pri opravljanju mature 

 

Pravila opravljanja splošne mature v dveh delih

 

INTERNI DEL

Koledar za izdelavo praktičnega dela – naloge pri splošni maturi 2021

Ekonomija: Prijava k praktičnemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2021

Geografija: Prijava k terenskim vajam

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2021

Zgodovina: Prijava k internemu delu

Načrt za izvedbo praktičnega dela mature – 2021

Psihologija: Prijava seminarske naloge

Sociologija: Prijava seminarske naloge

 

INFORMACIJA O PLAČILU MATURITETNIH IZPITOV

RIC

SEPŠ

 

DOVOLJENI PRIPOMOČKI IN ČAS PISANJA

ČASI PISANJA

DOVOLJENI PRIPOMOČKI

RAČUNALO IN ROČNE URE