Tajnica poklicne mature: Branka Žerjal

telefon: +386 5 77 77 531 – kabinet št. 118/I.nad.

elektronski naslov: branka.zerjal@seps.si

uradna ura: petek, od 9. 55 do 10. 40

 

ZAKONSKI PREDPISI

Razpored seznanitve z uspehom pri PM na spomladanskem roku 2020

KOLEDAR PM 2019/2020

OBVESTILO O PRIJAVI NA SPOMLADANSKI ROK 2020

Spomladanski rok poklicne mature 2020 – koledar in sklep ministrice

 

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

 

POKLICNA MATURA – GOSPODARSTVO

 

 

 

OBRAZCI

 

Cenik opravljanja PM za samoizobraževalce