Tajnik poklicne mature: Miha Rajh

telefon: +386 5 77 77 528 – kabinet št. 211/II.nad.

elektronski naslov: miha.rajh@seps.si

uradna ura: sreda, od 10. 40 do 11. 25

 

ZAKONSKI PREDPISI

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2022

15. november 2021 – Rok za oddajo predprijave

29. marec 2022 – Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

18. maj 2022 – Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

24. maj 2022 – Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

28. maj 2022 – Angleščina – pisni izpit

30. maj 2022 – Slovenščina – pisni izpit

4. junij 2022 – Matematika – pisni izpit

9. junij 2022 – Gospodarstvo – pisni izpit

13. junij 2022 – Italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

RAZPORED USTNIH IZPITOV NA POKLICNI MATURI SPOMLADANSKI ROK 2022

Od 13. do 22. junija 2022 – Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. junija in 11. junija 2022.

6. julij 2022 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

9. julij 2022 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2022

7. julij 2022 – Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2022 – Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2022 – Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2022 – Slovenščina – pisni izpit

25. avgust 2022 – Matematika – pisni izpit

27. avgust 2022 – Angleščina, Italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2022 – Gospodarstvo – pisni izpit

Od 24. avgusta do 3. septembra 2022 – Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2022 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

12. september 2022 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

 

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

 

 

 

POKLICNA MATURA – GOSPODARSTVO

 

OBRAZCI

 

 

 

INFORMACIJA O PLAČILU MATURITETNIH IZPITOV NA POKLICNI MATURI