Tajnica poklicne mature: Frida Golja

telefon: +386 5 66 37 515 – pisarna psihologinje

elektronski naslov: frida.golja@seps.si

uradna ura: petek, 13. 10 – 13. 55

 

ZAKONSKI PREDPISI

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2023

15. november 2022 – Rok za oddajo predprijave

28. marec 2023 – Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

17. maj 2023 – Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

23. maj 2023 – Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

27. maj 2023 – Angleščina – pisni izpit

29. maj 2023 – Slovenščina – pisni izpit

3. junij 2023 – Matematika – pisni izpit

8. junij 2023 – Gospodarstvo – pisni izpit

12. junij 2023 – Italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

RAZPORED USTNIH IZPITOV NA POKLICNI MATURI SPOMLADANSKI ROK

Od 12. do 21. junija 2023 – Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 4. junija in 11. junija 2022.

5. julij 2023 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2023 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2023

6. julij 2023 – Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

13. avgust 2023 – Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

19. avgust 2023 – Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

23. avgust 2023 – Slovenščina – pisni izpit

24. avgust 2023 – Matematika – pisni izpit

25. avgust 2023 – Angleščina, Italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

30. avgust 2023 – Gospodarstvo – pisni izpit

Od 23. avgusta do 1. septembra 2023 – Ustni izpiti in 4. predmet

8. september 2023 – Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2023 – Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

 

IZDELEK ALI STORITEV Z ZAGOVOROM

 

 

 

POKLICNA MATURA – GOSPODARSTVO

 

OBRAZCI

 

 

 

INFORMACIJA O PLAČILU MATURITETNIH IZPITOV NA POKLICNI MATURI