Drage dijakinje in dijaki, v imenu celotnega učiteljskega zbora se vam zahvaljujem za pomoč pri izvedbi Dneva odprtih vrat.

Brez vas ne bi mogli bodočim dijakom  predstaviti naše šole in številnih dejavnosti, ki se na šoli odvijajo.

Vsem, ki ste sodelovali, se priznajo interesne dejavnosti oziroma obvezne izbirne vsebine v obsegu, ki ga bodo vaši učitelji posredovali pomočnici ravnateljice.

Branka Žerjal, ravnateljica