V šolskem letu 2018/2019 je razpisanih 34 prostih mest za vpis v POKLICNI TEČAJ.

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

 

Pomembni datumi za vpis v poklicni tečaj v šolskem letu 2018/2019

5. september 2018 Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2018/19.
12. september 2018 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi številčno stanje prijav (Internet).
21. september 2018 Šola pisno obvesti kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa in o poteku vpisa.
25. in 26. september 2018 Vpis v poklicni tečaj.
1. oktober 2018 Začetek pouka.

 

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete na naslednji povezavi (Prijava) ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20 ).

Prijavi je potrebno predložiti naslednja dokazila:

  1. kandidati, ki so uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala tretjega in četrtega letnika,
  2. kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval četrtega in petega letnika.