Na volitvah za predstavnika dijakov v Svet zavoda, ki so potekale 18.10.2019, je bila izvoljena Arlen Pobega iz 2.a EG.
V volilne imenike je bilo vpisanih 469 dijakov, glasovalo pa je 406 dijakov. Arlen Pobega je dobila 236 glasov.