Na volitvah, ki so na šoli potekale 11. 06. 2021, je bila dijakinja Eva Brčina izglasovana ZA predstavnico dijakov v Svet zavoda.