V petek, 11. junija, bodo na šoli potekale volitve za predstavnika dijakov v Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

Za predstavnika kandidira dijakinja Eva Brčina iz 2. a EG. Na glasovnici je potrebno obkrožiti ZA ali PROTI.

Dijaki bodo volili v svojih razredih.

Predstavitev kandidatke je objavljena na spletni strani šole.