Od 9. do 12. marca 2021 je potekalo virtualno srečanje projekta Erasmus+ Hand to hand with CLIL. Na srečanju je sodelovalo preko 30 dijakov in 15 učiteljev naše šole. Virtualno srečanje je organizirala in pripravila partnerska šola iz Romunije, iz mesta Temišvar, kot nadomestno dejavnost za projektno srečanje v živo.

Srečanja so se udeležili tudi dijaki in učitelji iz drugih partnerskih držav, in sicer iz: Italije, Bolgarije, Poljske in Madžarske. Za vse je to bila nova izkušnja, lahko pa rečemo, da so se romunski gostitelji potrudili in pripravili pester program. Virtualno smo si ogledali šolo, obiskali mesto Temišvar in potovali po Romuniji. Sodelovali smo v različnih spletnih kvizih, v CLIL učnih urah in razgovorih o predstavljenih temah. Dijaki vseh sodelujočih držav so predstavili raznovrstno kulturno dediščino svojih držav.

Nataša Jerman

(koordinatorica projekta)