Predavanje in izpit iz varstva pri delu bo:

  1. a TR in 1. a AD, sreda, 18. 12. 2019 od 10. 40 do 12. 15 in
  2. a ET, 2. b ET in Poklicni tečaj, sreda, 18. 12. 2019 od 12. 20 do 13. 55.

Predavanje in izpit bo v šolski knjižnici.