s trudom pridobljeno znanje pri strokovnih predmetih ter pridobljene izkušnje na štirimesečnem praktičnem usposabljanju.

Predstavitve je z velikim zanimanjem poslušala tudi predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije, ki je dijake pohvalila za strokovnost in izvirnost.

Dijaki so s takim nastopom prikazali, da poklic prodajalca zahteva strokovno znanje v povezavi z izkušnjami in da si oboje na naši šoli lahko uspešno pridobijo.

Mentorja sva zelo ponosna na dijake in jim čestitava za uspešno opravljeno delo. 

Tanja Skok in Robi Počkaj