Šolsko tekmovanje za angleško bralno značko bo v četrtek, 29.3. 2018, ob 12.30 v učilnici 06.
Vabljeni!

Aktiv učiteljev angleškega jezika