Spoznali so osnove fotografiranja, kompozicije in uporabe programa Photo filter.

Dijaki 1.bEG so zaključili in so oblikovali svojo fotografijo na temo srečen sem ko…