Svetovni dan otrok, ki ga po vsem svetu obeležujemo 20. novembra je zaradi pandemije koronavirusne bolezni in njenih posledic letos še toliko bolj v ospredju. Zaradi posebne situacije, v kateri smo se znašli, zaprtja šol in izvajanja pouka na daljavo, je vloga šol še toliko pomembnejša, saj predstavlja edini stik mladih z zunanjim svetom.

Ob letošnjem Svetovnem dnevu otrok je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije predstavil projekt pod naslovom “Če vidiš krivice, uporabi pravice”. Projekt je namenjen ozaveščanju o pravicah otrok in mladih ter opolnomočenju slednjih, da se obrnejo na Varuha, ko menijo, da so jim pravice kršene.

Učiteljice družboslovnih predmetov smo se letos pridružile projektu Varuha pod naslovom “Če vidiš krivice, uporabi pravice”. Zato smo pri pouku prava, psihologije, sociologije in ekonomije spodbudile dijake in dijakinje k iskanju odgovorov, obenem pa k razmisleku o pomenu in vrednosti otrokovih pravic za lasten razvoj kot tudi za razvoj družbe kot celote. Dijaki SEPŠ so se odzvali na našo pobudo in zapisali svoje razmišljanje. Vabljeni k branju njihovih prispevkov.

Mladi imajo možnost, da se v primeru, če menijo, da so jim človekove pravice kršene, neposredno obrnejo na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije na brezplačno številko: 080 15 30 ali pa na naslov www.varuh-rs.si.

V teh posebnih družbenih razmerah se zavedamo, da le z medsebojnim spoštovanjem in sodelovanjem lahko pripomoremo k učinkovitejšemu uresničevanju otrokovih in človekovih pravic.

Verjamemo pa, da bo trenutna situacija hitro mimo in se bomo vsi vrnili med šolske klopi, z enakimi možnostmi do izobraževanja, do ustvarjanja, do pristnih, živih stikov s sošolci, z vrstniki, s trenerji, mentorji …

Mentorice: Silvana Cijan, Mojca Kocjan, Irena Spacal, Branka Žerjal