Nenavadno leto 2020 se počasi izteka in pred vrati je že mesec december, ki ga že od leta 1988 začenjamo s Svetovnim dnevom boja proti AIDS-u. Znanje in vedenje o AIDS-u in s tem tudi o virusu HIV, ki bolezen povzroča, je v zadnjih desetletjih močno napredovalo, kljub temu pa je ozaveščenost o tej tematiki med splošno populacijo in dijaki še vedno nizka, zato se nam zdi prav, da o bolezni  spregovorimo tudi v na naši šoli. V okviru zdravstvene vzgoje, bomo osvetlili bolezen, ki je v luči vseh ostalih nalezljivih bolezni izgubila na prepoznavnosti.  Zavedati se moramo, da okužbe nikakor ne gre podcenjevati, da pa je ta, ob ustreznem zdravljenju, povsem obvladljiva in nikakor ne pomeni smrtne obsodbe, kot je to veljalo še v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Naj vseeno velja, da je preventiva najboljše orožje v boju z vsemi prenosljivimi boleznimi.

Aktiv naravoslovja