V petek, 7. 2. 2020, smo na šoli izvedli delavnico na temo Statistična pismenost pod vodstvom gospe Renate Rojec iz Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). V delavnici so dijaki 4. a EG in 4. b EG spoznali pomen in delovanje Statističnega urada RS ter aplikacijo STAGE za prikazovanje statističnih podatkov.Dijaki so se s pomočjo aplikacije preizkusili v iskanju statističnih podatkov, najprej v enostavnejših nalogah z demografskega področja, kot npr. koliko žensk z imenom Ema živi v Sloveniji in so stare 18 let, koliko je moških in žensk v Mestni občini Koper itd. V drugem delu pa so se lotili iskanja statističnih podatkov za ekonomske kazalnike, kot so BDP, BDP/na prebivalca v Sloveniji in BDP po kupni moči ter javni dolg. Dijaki so izpopolnili veščine iskanja in prikazovanja statističnih podatkov, predvsem pa so spoznali uporabno vrednost tako pridobljenih podatkov. Predavateljica je poudarila tudi pomen verodostojnosti in kakovosti podatkov, ki jih zagotavlja SURS kot pomembna državna institucija.

Praktično pridobljeno znanje bodo dijaki lahko koristno in konkretno uporabili pri pouku ekonomije in ekonomske geografije ter izdelavi maturitetnih seminarskih nalog. Statistična pismenost bo zanje pomembna tudi pri nadaljnjem izobraževanju in študiju.

 

Mentorice: Mojca Kocjan, Meri Logar, Tanja Benčič Rihtaršič