Razredniki

1. a EG Mojca Kocjan 2. a EG Andreja Marzi 3. a EG Nataša Primožič 4. a EG Meri Logar
1. b EG Vesna Eberle 2. b EG Tea Race 3. b EG Nataša Jerman 4. b EG Doris Hrvatin
1. a ET Keith Kleva 2. a ET Ingrid Baruca 3. a ET Luka Grahelj 4. a ET Alenka Petrič
1. b ET Miha Rajh 2. b ET Mojca Butinar Mužina 3. b ET Ester Jerkič Šturm 4. b ET Sonja Šuligoj
1. a TR Robi Počkaj 2. a TR Tanja Skok 3. a TR Smiljana Škvarč 4. ET-PTI Nataša Stopar
1. a AD Boris Gomezel 2. a AD Valerija Jakovac 3. a AD Smiljana Škvarč 5. ET- PTI Dolores Omahen
ET – PT Irena Spacal

Govorilne ure

Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2019/2020 so na sporedu v naslednjih terminih od 17.00 do 18.00:

torek, 8. oktober 2019 torek, 12. november 2019
torek, 10. december 2019 torek, 11. februar 2020
torek, 21. april 2020 torek, 12. maj 2020

Roditeljski sestanki

  1. roditeljski sestanek za vse razrede bo 17. septembra 2019