Spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu lahko dvignete v tajništvu šole od 1. septembra 2017 dalje.