Pisni izpiti iz prvega, drugega in tretjega predmeta poklicne mature se bodo pisali po naslednjem razporedu:

̶        ponedeljek, 10. 2. 2014  pisni izpit iz slovenščine

̶        torek, 11. 2. 2014   pisni izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika,

̶        sreda, 12. 2. 2014  pisni izpit iz drugega predmeta poklicne mature.

Začetek obdobja ustnih izpitov in izpitov iz četrtega predmeta poklicne mature ostaja nespremenjen. Začetek obdobja teh izpitov je v četrtek, 6. februarja 2014.