VZGOJE, DA DOBIJO NASLOV SEMINARSKE NALOGE IN NAVODILA ZA IZDELAVO.

Dijak mora seminarsko nalogo oddati 1.dan pred pričetkom praktičnega dela.

V nasprotnem primeru se šteje, da dijak NI izpolnil nalog za opravljanje praktičnega dela izpita in izpit lahko opravlja v avgustovskem roku.

                                                                  AKTIV ŠPORTNE VZGOJE