V letošnjem šolskem letu ponovno izvajamo projekt  »Mladim se dogaja« v okviru Javne agencije republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT. Za dijake 3. letnika programa Ekonomski tehnik se bodo delavnice izvajale od 21.9. do 23.9.2020, za dijake 2. letnikov programa Ekonomska gimnazija pa od 12.10. do 14.10.2020. Dijakom bo omogočeno pridobivanje podjetniških znanj in krepitev ustvarjalnosti z brezplačnim programom delavnic in spoznavanjem podjetniškega podpornega okolja ter primerov dobrih praks.  Del programa izvajajo zunanji strokovnjaki. Šola je uspešno kandidirala na razpisu, zato se program v celoti financira iz javnih sredstev. Aktivnost spada pod izbirne vsebine oz. interesne dejavnosti, ki jih organizira šola.

Mentorji: Ester Jerkič Šturm, Keith Kleva, Nataša Vrčon Tratar in Tanja Skok