Šolsko tekmovanje za angleško bralno značko bo v sredo, 27.3. 2019, ob 13.10, v učilnici 06.
Prijavite se pri svojem učitelju angleščine.
Vabljeni!

Aktiv učiteljev angleškega jezika