Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika za 3. letnike ekonomskega tehnika bo v torek, 30. 1. 2018, ob 12.30 v učilnici 06. Prijavite se do 25.1.2018 pri svojem učitelju angleščine.

Vabljeni!

Aktiv učiteljev angleškega jezika