Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika za 1., 2. in 3. letnike ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika bo v ponedeljek, 18.3.2019, ob 13.10 v učilnici 006.
Prijavite se pri svojem učitelju angleščine.

Vabljeni!
Aktiv učiteljev angleškega jezika