Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239).

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

 

TEME ZA IZDELAVO IZDELKA OZ. STORITVE NA ZAKLJUČNEM IZPITU 2019/20

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  spomladanski izpitni rok – 2020

ZADNJI ROK PRIJAVE: petek, 22. maj. 2020

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v ponedeljek, 8. junij 2020, ob 9.00  v učilnici 003.

Dijaki pridite na pisni del zaključnega izpita ob 8.30, ne pozabite na osebni dokument.

.

Ustni del zaključnega izpita bo potekal od srede, 10. 6. 2020 do torka, 30. 6. 2020 po objavljenem seznamu.

SEZNAM SPOMLADANSKI ROK USTNI DEL:

Rezultate zaključnega izpita lahko dobite pri prof. Doris Pohlen Gobbo.

 

Koper, 8. 5. 2020

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA OI ZI