Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

 

TEME ZA IZDELAVO IZDELKA OZ. STORITVE NA ZAKLJUČNEM IZPITU 2019/20

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  zimski izpitni rok – 2020

ZADNJI ROK PRIJAVE: ponedeljek, 3. 2. 2020

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v ponedeljek, 10. februar 2020, ob 9.00.

.

Ustni del zaključnega izpita bo potekal od torka, 11. 2. 2020 do petka, 21. 2. 2020 po objavljenem seznamu.

SEZNAM ZIMSKI ROK USTNI DEL:

    • SLOVENŠČINA
    • ZAGOVOR STORITVE oz. IZDELKA

Rezultate zaključnega izpita lahko dobite pri prof. Doris Pohlen Gobbo.

 

Koper, 10. 1. 2020

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA OI ZI