Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

 

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  zimski izpitni rok – februar 2019 

ZADNJI ROK PRIJAVE: petek, 1. 2. 2019

 

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v ponedeljek, 11. februarja 2019, ob 9.00.

.

USTNI del zaključnega izpita bo potekal po objavljenem razporedu od torka, 12. 2. do petka, 22. 2. 2019, po razporedu, ki bo objavljen.

Rezultati zaključnega izpita bodo objavljeni na oglasni deski v avli šole.

 

Koper, 5. 12. 2018

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA OI ZI