Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

ZAKLJUČNI IZPIT 2020/2021

ŠOLSKO KOMISIJO ZA ZAKLJUČNI IZPIT v šolskem letu 2020 / 2021 sestavljajo:

Predsednica: Breda Švara, prof.

Namestnica predsednice: Tatjana Černač Stupar, prof.

Tajnica: Doris Pohlen Gobbo, prof.

Članica: Tanja Skok, prof.

Zaključni izpit obsega dva predmeta:

  • SLOVENŠČINA (pisni in ustni izpit)
  • IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: SPOMLADANSKI, JESENSKI in ZIMSKI.

V šolskem letu 2020/2021 so razpisani naslednji roki za opravljanje zaključnega izpita:

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2020/2021:

– 4. februar 2021, četrtek – pisni izpit SLOVENŠČINA

–  ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 5. 2. do 12. 2. 2021

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 31. 1. 2021 in odjavi najkasneje do 2. 2. 2021.

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2020/2021:

– 7. junij 2021, ponedeljek – pisni izpit SLOVENŠČINA

– ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 8. 6. do 19. 6. 2021

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 28. 5. 2021 in odjavi najkasneje do 4. 6. 2021.

JESENSKI IZPITNI ROK 2020/2021:

– 24. avgust 2021, torek – pisni izpit SLOVENŠČINA

–  ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 25. 8. do 31. 8. 2021

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 19. 8. 2021 in odjavi najkasneje do 23. 8. 2021.

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO

OBRAZEC ZA ODJAVO

 

TERMINSKI NAČRT ZAKLJUČNEGA IZPITA  2020-2021

RAZPORED ZA SPOMLADANSKI ROK 2021