Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=239).

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1580

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Izpolnjen obrazec pošljite na doris.pohlen-gobbo@seps.si 

TEME ZA IZDELAVO IZDELKA OZ. STORITVE NA ZAKLJUČNEM IZPITU 2019/20

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  jesenski izpitni rok – 2020

ZADNJI ROK PRIJAVE: sreda, 19. avgust 2020. Izpolnjen obrazec pošljite na: doris.pohlen-gobbo@seps.si

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v torek, 25. avgusta 2020, ob 9.00 v učilnici 003.

Dijaki pridite na pisni del zaključnega izpita ob 8.30, ne pozabite na osebni dokument.

.

Ustni del zaključnega izpita bo potekal po objavljenem seznamu.

Razpored ustnega dela zaključnega izpitaJESENSKI ROK 2020

 

Koper, 8. 7. 2020

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA OI ZI