Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

 

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  spomladanski izpitni rok – 2019 

ZADNJI ROK PRIJAVE: sreda, 29. 5. 2019

 

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v sredo, 5. junija 2019, ob 9.00.

.

Ustni del zaključnega izpita bo potekal od četrtka, 6. 6. 2019 do petka, 21. 6. 2019 po objavljenem seznamu.

SEZNAM SPOMLADANSKI ROK

Rezultate zaključnega izpita lahko dobite pri prof. Doris Pohlen Gobbo, v učilnici 107, 21. 6. 2019 ob 11uri.

 

Koper, 15. 5. 2019

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA OI ZI