Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

ZAKLJUČNI IZPIT 2021/2022

ŠOLSKO KOMISIJO ZA ZAKLJUČNI IZPIT v šolskem letu 2021 / 2022 sestavljajo:

Predsednica: Breda Švara, prof.

Namestnica predsednice: Ingrid Baruca, prof.

Tajnica: Doris Pohlen Gobbo, prof.

Člana: Boris Gomezel, prof. in Robi Počkaj, prof.

Zaključni izpit obsega dva predmeta:

  • SLOVENŠČINA (pisni in ustni izpit)
  • IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: SPOMLADANSKI, JESENSKI in ZIMSKI.

V šolskem letu 2021/2022 so razpisani naslednji roki za opravljanje zaključnega izpita:

 ZIMSKI IZPITNI ROK 2021/2022:

– 3. februar 2022, četrtek – pisni izpit SLOVENŠČINA

–  ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 4. 2. do 11. 2. 2022

Kandidati bodo seznanjeni z rezultati 11. 2. 2022.

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 28. 1. 2022 in odjavi najkasneje do 31. 1. 2022.

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK 2021/2022:

– 6. junij 2022, ponedeljek – pisni izpit SLOVENŠČINA

– ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 7. 6. do 20. 6. 2022

Kandidati bodo seznanjeni z rezultati 20. 6. 2022. Svečana podelitev spričeval bo 11. 7. 2022

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 27. 5. 2022 in odjavi najkasneje do 1. 6. 2022.

JESENSKI IZPITNI ROK 2021/2022:

– 23. avgust 2022, torek – pisni izpit SLOVENŠČINA

–  ustni izpit SLOVENŠČINA in ustni izpit IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR po objavljenem razporedu od 24. 8. do 31. 8. 2022

Kandidati bodo seznanjeni z rezultati 31. 8. 2022.

Kandidat se lahko prijavi na zaključni izpit najkasneje do 16. 8. 2022 in odjavi najkasneje do 19. 8. 2022.

 

OBRAZEC ZA PRIJAVO

OBRAZEC ZA ODJAVO

Izpolnjen obrazec pošljete na naslov doris.pohlen-gobbo@seps.si

TERMINSKI NAČRT ZAKLJUČNEGA IZPITA 2021-2022
TEME ZA IZDELAVO IZDELKA 2022

Razpored jesenskega roka zaključnega izpita 2022