Tajnica zaključnega izpita: Doris Pohlen Gobbo

elektronski naslov: doris.pohlen-gobbo@seps.si

NAVODILA O PRIJAVI OZ. MOREBITNI ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA

K opravljanju zaključnega izpita se je potrebno prijaviti na obr. DZS št.1,39

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/.

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

Od opravljanja zaključnega izpita se lahko odjavite najkasneje 3 dni pred začetkom roka na obr. DZS št. 1,43

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/

Prijavi  je  potrebno  priložiti  spričevalo 3. letnika, za popravne izpite pa tudi obvestilo o uspehu na zaključnem izpitu.

 

TEME ZA IZDELAVO IZDELKA OZ. STORITVE NA ZAKLJUČNEM IZPITU 2019/20

ZAKLJUČNI IZPIT programa administrator in trgovec –  jesenski izpitni rok – 2019 

 

PISNI del iz SLOVENŠČINE  bo v ponedeljek, 26. avgust 2019, ob 9.00.

.

Ustni del zaključnega izpita bo potekal od torka, 27. 8. 2019 do četrtka, 29. 8. 2019 po objavljenem seznamu.

SEZNAM JESENSKI ROK USTNI DEL:

    • SLOVENŠČINA, torek, 27. 8. 2019 ob 8. 00 v učilnici 103
    • ZAGOVOR STORITVE oz. IZDELKA, četrtek, 29. 8. 2019 ob 8. 00 v učilnici 016

Rezultate zaključnega izpita lahko dobite pri prof. Doris Pohlen Gobbo,  29. 8. 2019.

 

Koper, 22. 8. 2019

 Doris Pohlen Gobbo, univ. dipl.inž. geod.

TAJNICA OI ZI