Ime in priimek *

  Oddelek

  Letnik

  Naslov stalnega prebivališča

  Pošta in kraj

  E-naslov *

  Zaporedna številka prijave

  Predmet

  Učitelj

  Tip izpita

  Program

  Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

  Rok izpita