Organizatorica PUD programa ET in ET-PT:  Andrejka Šavron

Telefon: +386 5 777 75 26, kabinet 101/I. nadstropje

Elektronska pošta: andrejka.savron@seps.si

 

Organizatorica PUD programov TR in ET-PTI: Tanja Skok 

Telefon: +386 5 663 75 10, kabinet 201/II. nadstropje

Elektronska pošta: tanja.skok@seps.si

 

Organizatora PUD programa AD: Leon Senica 

Telefon: +386 5 77 77 524, kabinet 112 / I. nadstropje

Elektronska pošta: leon.senica@seps.si

 

 

Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja obsegajo minimalni standard  teoretičnega in praktičnega znanja, ki  dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe. Več o praktičnem usposabljanju si preberite na CPI (Center RS za poklicno izobraževanje)

Šola organizira praktično usposabljanje pri različnih delodajalcih.

 

V letu 2021/2022 poteka PUD po naslednjem razporedu:

 

PRVI LETNIKI

1.  TR – trgovec (3 tedne): od 30. 05. do 17. 06. 2022

1. AD – administrator (3 tedne): od 30. 05. do 17. 06. 2022

 

DRUGI LETNIKI

2. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od 04. 02. do 18. 02. 2022

2. B  – ekonomski tehnik (2 tedna): od  11. 04. do 25. 04. 2022

2. TR – trgovec (3 tedne): od 08. 11. do 26. 11. 2021

2. AD – administrator (3 tedne): od 08. 11. do 26. 11. 2021

 

TRETJI LETNIKI

3. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od  11. 10. do 22. 10. 2021

3. B – ekonomski tehnik (2 tedna)  od 22. 11. do 03. 12. 2021

3. TR – trgovec (18 tednov): od  17. 01. do 27. 05. 2022

3. AD – administrator (18 tednov): od  17. 01. do 27. 05. 2022

 

ČETRTI LETNIK

4. A – ekonomski tehnik – PTI  (2 tedna): od  11. 10. do 22. 10. 2021

 

POKLICNI TEČAJ

Poklicni tečaj – od 11. 04. do 25. 04. 2022