Organizatorica PUD programa ET in ET-PT: Šavron Andrejka

Telefon: +386 5 777 75 26, kabinet 101/I. nadstropje

Elektronska pošta: andrejka.savron@seps.si

 

Organizatorica PUD programov AD, TR in ET-PTI: Skok Tanja

Telefon: +386 5 663 75 10, kabinet 201/II. nadstropje

Elektronska pošta: tanja.skok@seps.si

 

Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja obsegajo minimalni standard  teoretičnega in praktičnega znanja, ki  dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe. Več o praktičnem usposabljanju si preberite na naslednji povezavi.

Šola organizira praktično usposabljanje pri različnih delodajalcih.

 

V letu 2019/2020 poteka PUD po naslednjem razporedu:

 

PRVI LETNIKI

1.  TR – trgovec (3 tedne): od 25. 05. do 12. 06. 2020

1. AD – administrator (3 tedne): od 25. 05. do 12. 6. 2020

 

DRUGI LETNIKI

2. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od 01. 06. do 12. 06. 2020

2. B  – ekonomski tehnik (2 tedna): od  03. 02. do 14. 02. 2020

2. TR – trgovec (4 tedni): od 27. 11. do 24. 12. 2019

2. AD – administrator (4 tedni): od 27. 11. do 24. 12. 2019

 

TRETJI LETNIKI

3. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od  04. 11. do 15. 11. 2019

3. B – ekonomski tehnik (2 tedna)  od 14. 10. do 25. 10. 2019

3. TR – trgovec (18 tednov): od  16. 01. do 29. 05. 2020

3. AD – administrator (18 tednov): od 16. 01. do 29. 05. 2020

 

ČETRTI LETNIK

4. A – ekonomski tehnik – PTI  (2 tedna): od 04. 11. do 15. 11. 2019

 

POKLICNI TEČAJ

Poklicni tečaj – od 04. 05. do 15. 05. 2020