Organizatorica PUD programa ET in ET-PT: Šavron Andrejka

Telefon: +386 5 777 75 26, kabinet 101/I. nadstropje

Elektronska pošta: andrejka.savron@seps.si

 

Organizatorica PUD programov AD, TR in ET-PTI: Skok Tanja

Telefon: +386 5 663 75 10, kabinet 201/II. nadstropje

Elektronska pošta: tanja.skok@seps.si

 

Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega ter poklicno tehniškega izobraževanja obsegajo minimalni standard  teoretičnega in praktičnega znanja, ki  dijakom zagotavlja pridobitev določene poklicne izobrazbe. Več o praktičnem usposabljanju si preberite na naslednji povezavi.

Šola organizira praktično usposabljanje pri različnih delodajalcih.

 

V letu 2020/2021 poteka PUD po naslednjem razporedu:

 

PRVI LETNIKI

1.  TR – trgovec (3 tedne): od 31. 05. do 18. 06. 2021

1. AD – administrator (3 tedne): od 31. 05. do 18. 6. 2021

 

DRUGI LETNIKI

2. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od 03. 05. do 14. 05. 2021

2. B  – ekonomski tehnik (2 tedna): od  07. 06. do 18. 06. 2021

2. TR – trgovec (3 tedne): od 03. 12. do 24. 12. 2020

2. AD – administrator (3 tedne): od 03. 12. do 24. 12. 2020

 

TRETJI LETNIKI

3. A – ekonomski tehnik (2 tedna): od  02. 11. do 13. 11. 2020

3. B – ekonomski tehnik (2 tedna)  od 16. 11. do 27. 11. 2020

3. TR – trgovec (18 tednov): od  18. 01. do 28. 05. 2021

3. AD – administrator (18 tednov): od 18. 01. do 28. 05. 2021

 

ČETRTI LETNIK

4. A – ekonomski tehnik – PTI  (2 tedna): od 02. 11. do 13. 11. 2020

 

POKLICNI TEČAJ

Poklicni tečaj – od 03. 05. do 14. 05. 2021