Organizacija vzgojno – izobraževalnega dela

Pouk poteka v dopoldanskem času. V šolskem letu 2018/2019 je pouk organiziran v 22 oddelkih. Pouk športne vzgoje poteka v večnamenski dvorani Bonifika in na atletskem stadionu.

Med letnimi počitnicami je šola zaprta v terminu, ki bo objavljen na vratih šole, ostale dni pa je med 8.00 in 12.00 uro organizirano dežurstvo.

 

Svetovalna služba

Služba je vsak dan, od 8.00 do 14.00, med govorilnimi urami, namenjena dijakinjam in dijakom, staršem in učiteljem kot pomoč pri reševanju učnih, vzgojnih in drugih težav, ki se pojavljajo med šolanjem.

Delo svetovalne službe je tudi izvedba vpisa v vse programe, ki jih šola izvaja. Opravlja poklicno svetovanje, usmerja in preusmerja ter informira in svetuje dijakinjam in dijakom zaključnih letnikov o možnostih šolanja po končani srednji šoli.

Nudi tudi informacije, kje lahko  poiščete pomoč in nasvet v osebnih in družinskih stiskah. Po želji vas z zunanjimi inštitucijami tudi poveže.

Na šoli želimo, da starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure. Skupne govorilne ure, ko so vam na voljo vsi strokovni delavci šole, so šestkrat letno od oktobra do maja, ob torkih od 17.00 do 18.00 ure.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 

ga. Nadja Šuligoj Kunilo je dosegljiva na telefonski številki 05 33 58 413 ali preko e-maila nadja.kunilo@gimng.si

Govorilne ure

Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2018/2019 so na sporedu v naslednjih terminih:

torek, 16. oktober 2018 torek, 13. november 2018
torek, 18. december 2018 torek, 12. februar 2019
torek, 09. april 2019 torek, 14. maj 2019

 

Učitelji, ki niso razredniki, so v zbornici šole, ostali strokovni delavci pa v svojih pisarnah.Razredniki imajo govorilno uro v učilnicah. (Razpored prostorov je objavljen na oglasni deski šole in v publikaciji, ki so jo prejeli dijaki na začetku šolskega leta).

Na pogovor s posameznim razrednikom ali učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času. Za dan in uro se dogovorite (lahko tudi telefonsko) s posameznimi učitelji.

 

Redni roditeljski sestanki:

  • 1. roditeljski sestanek za VSE letnike vseh programov bo v torek, 25. 9. 2018 in
  • 2. roditeljski sestanek za VSE letnike vseh programov bo v torek, 12. 3. 2019.