Organizacija vzgojno – izobraževalnega dela

Pouk poteka v dopoldanskem času. V šolskem letu 2021/2022 je pouk organiziran v 25 oddelkih. Pouk športne vzgoje poteka v Areni Bonifika in na atletskem stadionu.

Med letnimi počitnicami je šola zaprta v terminu, ki bo objavljen na vratih šole, ostale dni pa je med 8.00 in 12.00 uro organizirano dežurstvo.

 

Svetovalna služba 

Služba je vsak dan, od 8.00 do 14.00, in med govorilnimi urami, namenjena dijakinjam in dijakom, staršem in učiteljem kot pomoč pri reševanju učnih, vzgojnih in drugih težav, ki se pojavljajo med šolanjem.

Delo svetovalne službe je tudi izvedba vpisa v vse programe, ki jih šola izvaja. Opravlja poklicno svetovanje, usmerja in preusmerja ter informira in svetuje dijakinjam in dijakom zaključnih letnikov o možnostih šolanja po končani srednji šoli.

Nudi tudi informacije, kje lahko  poiščete pomoč in nasvet v osebnih in družinskih stiskah. Po želji vas z zunanjimi inštitucijami tudi poveže.

Na šoli želimo, da starši redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure. Skupne govorilne ure, ko so vam na voljo vsi strokovni delavci šole, so šestkrat letno od oktobra do maja, ob torkih od 17.00 do 18.00 ure.

Govorilne ure

Datumi skupnih govorilnih ur  so objavljeni v zavihku “straši”.

Učitelji, ki niso razredniki, so v zbornici šole ali v kabinetu, ostali strokovni delavci (ravnateljica, pomočnica ravnateljice in svetovalna delavka) pa v svojih pisarnah. Razredniki imajo govorilno uro v učilnicah. (Razpored prostorov je objavljen na oglasni deski šole).

Na pogovor s posameznim razrednikom ali učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času. Za dan in uro se dogovorite (lahko telefonsko ali po e-mailu) s posameznimi učitelji. Ure dopoldanskih govorilnih ur so objavljene na spletni strani v zavihku “učitelji in strokovni delavci”.

Redni roditeljski sestanki

V šolskem letu sta organizirana najmanj dva roditeljska sestanka za vsak oddelek.

Datumi roditeljskih sestankov so objavljeni v zavihku “starši”.  Starše o roditeljskem sestanku obvesti razrednik z vabilom ali po elektronski pošti.