Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo. S projektom želimo spodbuditi zavedanje o EU in evropski parlamentarni demokraciji ter mladim približati znanje o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta. Preko različnih aktivnostih bodo mladi s pomočjo mentorjev odkrivali, kaj pomeni biti evropski državljan, prednosti članstva v vsakdanjem življenju, vlogo Evropskega parlamenta in drugih institucij ter pomen aktivnega državljanstva za prihodnost EU.

V okviru projekta EPAS morajo sodelujoče skupine (šole) skozi šolsko leto opraviti določene aktivnosti, s čimer si šole prislužijo naziv šola ambasadorka Evropskega parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka) Evropskega parlamenta.

Program bo v šolskem letu 2020/2021 potekal že petič, lani pa je v njem sodelovalo že 60 slovenskih izobraževalnih ustanov – srednjih šol in dijaških domov.

Izobraževalni program obsega sledeče aktivnosti, ki jih bodo šole opravile tekom šolskega leta:

 

  • udeležba na seminarju za učitelje in dijake
  • proučitev izobraževalnih gradiv o EU
  • priprava informacijskega kotička o EU na šoli/ na spletni strani šole
  • priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj)
  • vodenje Facebook profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli
  • sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook
  • organizacija drugih dogodkov in aktivnosti (neobvezno).

Vabljeni, da  se  pridružite projektu.

 

Mentorica projekta: Meri Logar