Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi bo potekala v

torek, 7. julija 2020, v učilnici 003,  po naslednjem razporedu:

 

5. a PTI od 9.00 do 9.30
4. a ET (priimki od A do H) od 9.30 do 10.00
4. a ET (priimki od J do Ž) od 10.00 do 10.30
4. b ET (priimki od A do M) od 10.30 do 11.00
4. b ET (priimki od N do Ž) od 11.00 do 11.30
Poklicni tečaj in samoizobraževalci od 11.30 do 12.00

 

 

Slovesna podelitev spričeval poklicne mature bo v ponedeljek, 13. julija 2020,  v prostorih SEPŠ Koper.

 

Koper, 3. julija 2020                                                               Branka Žerjal, prof.
TAJNICA ŠMK PM