Razredniki

1. a EG Meri Logar 2. a EG Mojca Kocjan 3. a EG Andreja Marzi 4. a EG Nataša Primožič
1. b EG Martina Toplišek 2. b EG Vesna Eberle 3. b EG Tea Race 4. b EG Nataša Jerman
1. a ET Nino Legnar 2. a ET Keith Kleva 3. a ET Ingrid Baruca 4. a ET Irena Spacal
1. b ET Mojca Lazar 2. b ET Miha Rajh 3. b ET Mojca Butinar Mužina 4. b ET Ester Jerkič Šturm
1. a TR Samo Štemberger 2. a TR Robi Počkaj 3. a TR Tanja Skok 4. ET-PTI Smiljana Škvarč
1. a AD Valerija Jakovac 2. a AD Boris Gomezel 3. a AD Tanja Skok 5. ET- PTI Nataša Stopar
ET – PT Dolores Omahen

Govorilne ure

V šolskem letu 2020/21 govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek videopovezav.

Datumi skupnih govorilnih ur v šolskem letu 2020/2021 so na sporedu v naslednjih terminih od 17.00 do 18.00:

Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2020/21 govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek videopovezav.