Dijaška skupnost SEPŠ Koper  razpisuje volitve dijakov v Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.

Za predstavnika kandidirata dva dijaka, in sicer Mia Franca iz 3.a ET in Vid Vojvoda iz 2. a EG.

V svet zavoda se bo volilo enega predstavnika. Volitve bodo izvedene v petek, 9. 11. 2018.

Predstavitvi kandidatov za predstavnika dijakov v Svetu zavoda:

Mia Franca

Vid Vojvoda