V času, ko je med epidemijo covida-19 za marsikaterega otroka šolanje od doma naporno ali pa celo omejeno, je pomembno ozaveščanje otrok o pomenu pravice do izobraževanja in o tem, da le-ta ni samoumevna. Otrokom je v teh okoliščinah smiselno predstaviti pomen te pravice in tudi ozavestiti dejstvo, da mnogi otroci po svetu nimajo dostopa do izobraževanja.

Pri uri psihologije so dijakinje in dijaki odgovarjali na naslednja vprašanja:

ALI JE IZOBRAŽEVANJE PRAVICA IN PRIVILEGIJ ALI DOLŽNOST?

ALI JE IZBORAŽEVANJE POMEMBNO?

ALI JE PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA NUJNA ZA UVELJAVLJANJE DRUGIH ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Razmišljanje dijakinj iz 3. a EG, 3. b EG, 4. a ET:

Tea, Tita, Isabelle, Tajda, Nuša, Adelisa, Mia, Jana, Kaja

Pravico do izobraževanja doživljam predvsem kot pravico, ker se mi zdi, da je izobrazba dodana vrednost in imam srečo, da sem je deležna, čeprav se z načinom izobraževanja ne strinjam vedno.

Dolžno se počutim sebi, da skozi izobrazbo uresničim svoj potencial.

Pravico do izobraževanja na začetku sprejmem kot pravico, vendar takoj, ko jo sprejmem, se spremeni v dolžnost.

Mislim, da večina ljudi jemlje pravico do izobraževanja kot nekaj samoumevnega da temu ni tako, se zavemo takrat, ko te pravice nimamo.

Srečo imamo, da živimo v družbi, ki nam omogoča večinoma brezplačno izobraževanje.

Zavedam se, da sem ena redkih, ki ima v resnici možnost izobraževanja in nadgradnje intelektualnih potencialov.

Doživljam jo kot dolžnost zaradi pričakovanj staršev in širše družbe in tudi kot pravico.

Vsak Zemljan bi moral imeti dostop do šolanja tako bi v slabše razvitih državah spodbudili gospodarsko rast in s tem zagotovili blaginjo, preprečili vojne in revščino.

Izobrazba je pomembna, saj nam daje možnosti za boljše življenje in nam pomaga ugotavljati in razvijati lastne potenciale.

Bolj se zavedamo globalnih problemov in pripomoremo k njihovemu razreševanju.

Izobrazba je ključnega pomena na moji poti do kariere, poleg tega se mi zdi pomembna za mojo osebnostno rast in za razvoj ljudi na splošno.

Z izobrazbo smo bolj razgledani, ločimo pravilno od napačnega.

Bolj kot smo izobraženi, večjo možnost imamo za doseganje višjih ciljev.

S pomočjo izobraževanja odkrijemo tudi področja, v katerih smo uspešni.

Pravica do izobraževanja je nujna za uveljavljanje drugih pravic, predvsem zato, da poznamo in razumemo svoje pravice; velikokrat se ljudje ne zavedajo svojih pravic prav zaradi pomanjkanja izobrazbe.

Z izobrazbo se naučimo razumeti in uveljavljati tudi druge pravice.

Širša izobrazba omogoča večjo razgledanost in zavedanje o tem, kar ti pripada, zato je pravica do izobraževanja nujna za ugotavljanje drugih človekovih pravic.

Kdor se izobražuje, je bolj razgledan in lažje prepozna človekove pravice in jih tudi brani.

Z znanjem lahko preprečimo manipulacije in tako lahko uveljavimo tudi druge pravice.

Pravica do izobraževanja je nujna, zelo pomembna, vendar na žalost ne dovolj upoštevana, izvajana ter preveč podcenjena.