Profesorice iz SEPŠ-a, Nataša Jerman, Nataša Primožič in Mojca Lazar, smo na uvodnem srečanju Erasmus+ KA229 projekta Spopadimo se s CLIL-om v Bolgariji. S profesorji iz partnerskih šol iz Bolgarije, Madžarske, Romunije, Poljske in Italije spoznavamo primere CLIL metode poučevanja. Izmenjali smo si izkušnje ter primere dobrih praks. Predstavili smo različne šolske sisteme in možnosti uvajanja inovativnih pristopov v poučevanje. Lep pozdrav iz Svishtova.