Spoštovani dijaki,

V sredo, 1. 9. 2021, se začne novo šolsko leto 2021/2022, ki ga bomo začeli z izobraževalnim modelom B, zato prosimo, da pridete v šolo samo zdravi dijaki.

Prva šolska ura se bo začela ob 7.30. Prvi dve šolski uri boste imeli uvodni uri z razrednikom o poteku izobraževanju ter uredili šolsko dokumentacijo.

Od 9.10 imate pouk po urniku, zato prosimo, da imate s seboj zvezek ali beležko ter pisalo.

V šolo morate priti z maskami, upoštevati morate varnostno razdaljo in si pri vhodu razkužiti roke.

V šolo vstopate skozi tri vhode, in sicer dijaki 1., 2. in 3. letnikov skozi dva vhoda z Martinčevega trga, 4. in 5. letniki pa skozi vhod s Kreljeve ulice.

V matične učilnice vas bodo usmerjali dežurni učitelji. Tam počakate razrednika, ki vas bo seznanil s protokolom, kako bo potekal pouk v nekoliko spremenjenih razmerah.

 

Breda Švara

Ravnateljica

RAZPORED UČILNIC

PROTOKOL