V šolskem letu 2020/21 so dijaki gimnazijskega programa Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper vključeni v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – EPAS. Program projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je namenjen ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za aktivno državljanstvo.

Projekt vodi in koordinira Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Vsebine in aktivnosti programa so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski demokraciji, pridobivanju znanj o Evropski uniji in Evropskem parlamentu ter usposabljanju za aktivno državljanstvo.

Več o projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta:  https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/projekti/epas.html

Sodelujoči dijaki so se 9. novembra 2020 udeležili videokonference, ki jo je organizirala Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Na srečanju so spoznali organizacijsko ekipo, ki jim je predstavila letošnji program in aktivnosti ter razložili potek dela. Vse aktivnosti v okviru letošnjega projekta morajo biti zaključene do 21. maja 2021.

 

Dijaki SEPŠ Koper so ustvarili šolski profil  na spletni platformi Facebook, kjer objavljajo informacije o Evropski uniji in aktivnostih: https://www.facebook.com/EPAS-SEP%C5%A0-Koper-106300017971301

 

 

Meri Logar

koordinatorica projekta