V letošnjem šolskem letu smo v okviru programa Erasmus+ K2 začeli z novim projektom »Ready for our lives«.  Projekt je usmerjen v razvoj podjetniških, komunikacijskih in drugih spretnosti pri dijakih ter jih tako bolje pripraviti na vstop na mednarodni trg dela. V projektu sodelujemo s šolami iz Češke, Italije, Latvije, Litve, Portugalske in Turčije. V vseh sodelujočih državah bodo organizirana projektna srečanja, na katerih bomo izmenjali izkušnje in sodelovali v raznovrstnih delavnicah.  Prvo srečanje bo že februarja 2016 v Portu na Portugalskem, nato pa bomo aprila 2016 obiskali šolo v Anatlyi v Turčiji.

Osrednje teme projekta so: brezposelnost, kako napisati prošnjo za delo in življenjepis, razgovor za delo, kako ustanoviti podjetje in napisati poslovni načrt, predstavitev podjetja, marketing, odnosi v podjetju in drugi vidiki podjetništva.

Na projektnih srečanjih bomo izvedli raznovrstne delavnice v zvezi s vprašanji enakih možnosti pri zaposlovanju glede na spol, starost, narodnost, status priseljenca, invalida… Naučili se bomo tudi, kako biti dober vodja ter raziskali problem mobbinga v službi.

Več o projektu si lahko ogledate na povezavah: