Prve letnike vseh programov smo vključili v projekt Rastem s knjigo SŠ 2010, ki ga v tem šolskem letu organizirajo Javna agencija za knjigo, Ministrstvo za kulturo  RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS in Združenje splošnih knjižnic.