Šola bo sodelovala tudi v projektu SEYLE – Reševanje in opolnomočenje mladih življenj v Evropi: Promocija zdravja preko preprečevanja tveganega in samouničevalnega vedenja. SEYLE je s strani EU podprt raziskovalni projekt, ki poteka v 12 evropskih državah. Usmerjen je v izboljšanje zdravja mladostnikov na osnovi zniževanja tveganega in samomorilnega vedenja. Na naši šoli bo zajemal reševanje vprašalnikov s strani dijakov, reševanje vprašalnikov s strani učiteljev in šolskega osebja, informiranje dijakov s pomočjo plakatov ter vizitk. Na teh materialih bodo zapisane informacije v zvezi z duševnim zdravjem, iskanjem pomoči ter kontaktni naslovi, kjer lahko mladi najdejo pomoč.