Šola je že tretje šolsko leto vključena v projekt posodabljanja strokovnih gimnazij. Je članica Konzorcija strokovnih gimnazij. Na šoli deluje Šolski razvojni tim (ŠRT), katerega  članice so Branka Žerjal (vodja), Meri Logar, Tea Race, Nataša Primožič in Nataša Jerman. Izoblikovala sta se dva projektna tima in sicer projektni tim za medpredmetne povezave in projektni tim za timsko poučevanje, ki spodbujata in spremljata posodabljanje gimnazijskega programa na šoli.