Naša šola je tudi v letošnjem letu sodelovala v projektu Obogateno učenje tujih jezikov, čigar cilj je spodbujanje avtentičnosti komunikacije v tujih jezikih, medkulturno ozaveščanje in razvijanje strokovne pismenosti. Učitelji jezikov in drugih predmetov smo se usposabljali za poučevanje jezikov na dinamičen in inovativen način, predvsem s povezovanjem v medkulturne poučevalne time in v sodelovanju s tujimi učitelji – naravnimi govorci.

V četrtek, 28. junija 2013 je na Gradu Jable (Center za evropsko prihodnost) v Mengšu potekala zaključna konferenca projekta, na kateri so njegovi udeleženci s slikovnimi in besednimi predstavitvami prikazali dosežke projekta. Poleg projektnega tima, ki ga vodi ga. Katja Pavlič Škerjanc, višja svetovalka na ZRSŠ, tujih učiteljev, ki poučujejo na slovenskih šolah in predstavnikov šol, ki so bile vključene v projekt, sta na konferenci spregovorila visoka predstavnika Zavoda za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Sodelovanje SEPŠ v projektu ter svoje vtise in rezultate usposabljanja sta predstavili profesorici Tanja Benčič Rihtaršič in Sonja Šuligoj.

SEPŠ je z aktivnim sodelovanjem v projektu OUTJ pridobila pravico kandidirati za tujega učitelja italijanščine, ki bi nedvomno pripomogel k dvigu ravni znanja jezikov, medkulturnega zavedanja in strokovne pismenosti.