Dijaki Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper na praksi v Nemčiji

Mednarodno sodelovanje je najboljša popotnica za uspešno globalizacijo in medsebojno povezanost. Naša šola se lahko pohvali s številnimi izmenjavami dijakov v tujini, ker  le tako  omogočamo širjenje obzorja, spoznavanje drugih kultur in navad, sporazumevanje in učenje tujega jezika.

Letos smo z uspešno prijavo v okviru projekta Leonardo da Vinci štirim dijakom omogočili opravljanje obvezne delovne prakse v tujini. Dijaki 2. letnika, programa ekonomski tehnik, Matej Sosič, Matej Celec, Veronika Meštrić in Valentina Šantek, so v spremstvu koordinatorice projekta profesorice Ingrid Baruca in profesorja Miha Jelovčana  od 14. 10. do 25. 10. 2013 opravljali prakso v Leipzigu v Nemčiji.

S pripravo so začeli že na šoli z obiskovanjem jezikovnega tečaja jezika stroke v nemškem jeziku. Naslednja dva tedna pa so opravljali prakso v organizaciji Wisamar, kjer so oblikovali brošuro za tuje študente v Leipzigu. Tako so dobili priložnost spoznati delo na različnih področjih od poslovanja do komuniciranja ter nadgradili znanje računalniških programov. Med prostimi popoldnevi so si ogledovali mesto Leipzig, konec tedna pa so namenili   ogledu kulturnih znamenitosti Berlina in Dresdna, se potepali po ulicah, kjer so  doživeli utrip življenja v velemestu.

Ta način izobraževanja med drugim omogoča tudi priložnost sporazumevanja v tujem jeziku ter spoznavanja novih prijateljev.

Cilji mednarodnega projekta so ustvariti priložnosti za mobilnost znotraj Evropske unije, povečati interes mladih za poklice ter zagotoviti kakovostno in učinkovito strokovno in poklicno izobraževanje. Pomembno je, da so dijaki v dvotedenskem bivanju razvijali socialne, interkulturalne, jezikovne in poklicne zmožnosti.

Za podporo pri izvedbi prvega dela mobilnosti se zahvaljujemo Mestni občini Koper, Zavarovalnici Maribor, Falanga, d. o. o. in Igor Goja s. p..

 

PRAKSA V TUJINI OKTOBRA 2014 PRIJAVE

Projekt mobilnosti Leonardo da Vinci

Na razpisu Cmepiusa 2013 smo bili izbrani za projekt Programa vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci IVT Mobilnost dijakov na osnovnem poklicnem usposabljanju.

Projekt je financiran s pomočjo dotacij Evropske unije, zato je to enkratna priložnost, da spoznate nove kraje in ljudi, da se preko njih veliko naučite in se pri tem tudi zabavate.

Na prakso v tujino boste odšli  jeseni (zadnja dva tedna v oktobru 2014) pred jesenskimi počitnicami. Že sedaj pa moramo začeti z zbiranjem informativnih prijav, ki morajo biti zbrana do 14. 2. 2014.

Prijavite se lahko do vključno petka, 14. 2. 2014. To storite tako, da izpolnete prijavnico in jo pošljete naingrid.baruca@seps.si  ali prinesete osebno v tajništvo ali Ingrid Baruca (kabinet 201/II. nadstropje)

V primeru, da se bodo vaši kontaktni podatki do meseca marca 2014 spremenili, nas o tem pravočasno obvestite.

 

Kdo se lahko prijavi? 

Želimo si radovednih, odprtih in zgovornih dijakov, ki bi radi potovali in si s spoznavanjem drugih kultur in običajev širili obzorje, dijakov, ki se držijo bontona in bodo v tujini dostojno zastopali tako našo šolo kot tudi Slovenijo; dijakov, ki so prilagodljivi, spoštljivi in marljivi in bi radi izboljšali znanje angleščine in se morebiti naučili še osnov nemškega jezika.

 

Prednost imajo dijaki in dijakinje, ki bodo v šolskem letu 2014/2015 obiskovali 2. in 3. letnik smeri ekonomski tehnik, trgovec in administrator ter 4. letnik ekonomski tehnik – PTI.

 

Vsak prijavljeni dijak bo dobil povratno e-pošto, ki bo potrdila njegovo prijavo. Informativna prijava pomeni, da smo zabeležili vaše zanimanje za prakso v tujini. Zaželene so resne prijave. Dokončen izbor dijakov bomo opravili v začetku aprila 2014.

Kam bomo šli na prakso? 

 Gostila nas bo izobraževalna organizacija Wisamar v Leipzigu v Nemčiji.

 

Kaj sploh pomeni opravljati prakso v tujini? 

 

Delo bo potekalo na izobraževalni organizaciji Wiesmar. V projektu mobilnosti Leonardo da Vinci bodo dijaki z obiskom sorodne šole v Leipzigu spoznali šolski sistem v Nemčiji, obiskali bodo večje podjetje, povezali se bodo s turističnimi info točkami, hostli, grafičnimi oblikovalci.

 

Med dvotedenskim bivanjem v Leipzigu bodo dijaki pridobili praktična znanja iz naslednjih področij: marketing, novinarska znanja, obdelava in oblikovanje besedil, obdelava in oblikovanje slik. Delali bodo z različnimi MS Office aplikacijami in ustvarili oz. izdelali brošuro »Delo in življenje v Leipzigu za dijake in študente na izmenjavi«.

 

Ali imam prakso v tujini priznano? 

 

Seveda. V tujini dobi vsak dijak potrdilo o opravljeni praksi, poleg tega pa tudi evropski dokument Europass, kjer so natančno navedene naloge, ki jih je opravljal, in znanja, ki jih je pridobil. Oba dokumenta služita kot dokazilo za uspešno opravljeno prakso. Europass vam bo odlično služil kot priporočilo tudi pri iskanju dela v prihodnosti.

 

Kakšne so moje obveznosti, če se odločim opravljati prakso v tujini? 

 

V mesecu aprilu 2014 bomo sklicali sestanek vseh izbranih dijakov in njihovih staršev. Podrobnosti pa seveda razjasnimo na sestanku. Pred pričetkom mobilnosti bodo dijaki vključeni v pripravljalni del na šoli,  spoznavali bodo osnove nemškega jezika, države, pokrajine in mesta, v katerega odhajajo na delovno prakso.

 

Kako poteka končni izbor dijakov, ki bodo sodelovali v projektu? 

 

Vaše delo in vedenje spremljamo ves čas šolanja in pri odločanju o tem, koga bomo poslali v tujino, se posvetujemo v okviru učiteljskega zbora, na dokončni izbor pa vpliva tudi število prijavljenih iz posameznega razreda. Hkrati je zelo pomembno vaše sodelovanje, kar pomeni, da se pravočasno odzivate na e-pošto in navodila koordinatorke projekta, saj je sicer zelo težko delati.

 

Kaj se zgodi v primeru, da se zdaj informativno ne prijavim, pa si kasneje premislim in bi vseeno želel opravljati prakso v tujini? 

 

Vedno lahko pošlješ svoje podatke, vendar bodo imeli prednost dijaki, ki se bodo prijavili do vključno 14. 2. 2014. Vsi, ki boste prijavo poslali kasneje, boste uvrščeni na rezervno listo in pridete v poštev, če se kdo od informativno prijavljenih ne bo odločil za opravljanje prakse v tujini.

 

Zanima me … 

 

Če so ostala še kakšna vprašanja glede prakse v tujini, pošljite e-pošto na ingrid.baruca@seps.si ali kontaktirajte koordinatorko projekta Ingrid Baruca osebno (kabinet 201/II. nadstropje).