Projekt iCON je edini strateški projekt na področju gospodarstva v programu čezmejnega sodelovnja Slovenija-Italija v programskem obdobju 2007-2013.

Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije.

V sklopu partnerstva bodo možne 14-dnevne oziroma enomesečne delovne prakse v podjetjih, kjer s bodo lahko mladi iz obeh strani nekdanje meje preizkusili v svetu dela in nabrali praktične izkušnje.

Prepričani smo, da bo izkušnja v obojestransko zadovoljstvo prispevala k vaši osebni in profesionalni rasti ter bo podjetju, ki vas bo gostovalo omogočilo vključitev mladega kadra, ki bo prispeval k razvoju in povečanju konkurenčnosti.