Prijavili smo se tudi v razvojni projekt Obogateno učenje tujih jezikov kot partnerska šola ter bili v projekt tudi sprejeti, kar pomeni, da bo enkrat tedensko na šolo prihajal tuji učitelj za angleščino.  Predvidoma bo začel prihajati oktobra. S tujim učiteljem bomo pripravili načrt dela, ki bo ustrezal osnovnim ciljem projekta: v vsebino usmerjeno učenje tujega jezika, razvijanje strokovne pismenosti, razvijanje medkulturne zmožnosti, timsko poučevanje. Koordinatorica projekta na šoli je Nataša Jerman.