Na šoli bo potekal projekt z naslovom »Learn to click on your future«. Gre za mednarodni projekt v okviru  akcij Comenius – večstranska šolska partnerstva, ki je bil tudi izbran za sofinanciranje. Naša šola bo v projektu delovala kot partnerska šola, ostali partnerji pa so šole iz Romunije (koordinatorska šola), Turčije, Bolgarije in Portugalske. Projekt je usmerjen v vzpodbujanje uporabe IKT pri pouku tujega jezika, vendar to ni edini cilj projekta. Koordinatorica projekta na šoli: Nataša Jerman,

Dijaki so februarja 2011 obiskali Portugalsko. Objavljamo dva članka o tem obisku. Prvi članek sta napisali Nataša Vrčon Tratar in Nataša Jerman, drugi članek pa je napisala Tanje Skok.