READY FOR OUR LIVES (2015 – 2018) – mednarodni projekt ERASMUS+ KA2 – 1. del

 

V okviru programa Erasmus+ K2 smo začeli s projektom »Ready for our lives«.  Projekt je usmerjen v razvoj podjetniških, komunikacijskih in drugih spretnosti pri dijakih ter jih tako bolje pripraviti na vstop na mednarodni trg dela. V projektu sodelujemo s šolami iz Češke, Italije, Latvije, Litve, Portugalske in Turčije. V vseh sodelujočih državah bodo organizirana projektna srečanja, na katerih bomo izmenjali izkušnje in sodelovali v raznovrstnih delavnicah.

Osrednje teme projekta so: brezposelnost, kako napisati prošnjo za delo in življenjepis, razgovor za delo, kako ustanoviti podjetje in napisati poslovni načrt, predstavitev podjetja, marketing, odnosi v podjetju in drugi vidiki podjetništva.

Na projektnih srečanjih bomo izvedli raznovrstne delavnice v zvezi s vprašanji enakih možnosti pri zaposlovanju glede na spol, starost, narodnost, status priseljenca, invalida… Naučili se bomo tudi, kako biti dober vodja ter raziskali problem mobbinga v službi.

Več o projektu si lahko ogledate na povezavah:

https://www.facebook.com/readyforourlives/

http://ready-for-our-lives.webnode.cz/