V šolskem letu 2012/13 izvajajo dijaki 3. b ET: Bešić Amra, Stepančič Tea, Gverić Maja, Vidali Žiga, Lalić Goran in Gašperšič Rok pod mentorstvom prof. Elde Šik Baruca, projekt Dijak dijaku proti raku.

URNIK

RAZRED DATUM URA (UČITELJ) UČ.

DEKLETA

UČ.

FANTJE

2.AET 16. 5. 1.ZVZ (Počkaj) 121 113
2.BET 16. 5. 2.ZVZ (Počkaj) 121 008
2.AEG 20.5. 8.RZU (Primožič) 008 009
2.BEG 23.5. 8.RZU (Šuligoj) 008 009
2.AD 21.5. 3.RZU (Počkaj) 008 009

V sodelovanju z Obalnim društvom za boj proti raku tudi letos nadaljujemo s projektom Dijak dijaku proti raku , s katerim osveščamo dijake drugih letnikov  o pomenu samopregledovanja dojk in mod. Rak je v svetu in pri nas v porastu.  S samopregledovanjem lahko pripomoremo k zgodnjemu odkrivanju in boljši prognozi pri zdravljenju te nevarne bolezni.